top of page

Vi lager tegninger til

 • Byggesøknader

 • Ombyggingsarbeider

 • Dokumentasjon

 • Tilbudsinnhenting

 • FDV

 • Og mye mer...

Vi lager:

 • digitale tegninger av gamle papirtegninger

 • tilbygg, påbygg og fasadeendringer

 • garasjer, boder og uthus

 • situasjonskart

Bilde22.png

Vi tegner i:

 •  2D, 3D og 3D-modell

 • Søknadstegninger (1:100) og arbeidstegninger (1:50)

 • Situasjonskart 

Garasje.jpg
bottom of page